Wednesday, November 26, 2008

Mari berselawat

1) Sabda Rasullah SAW : Barangsiapa yangberselawat keatasku sekali,nescaya Allahakan turunkan rahmat keatasnya 10 kaliganda - (hari Muslim.)

2) Allah akan hapuskan dosa2 kecildengan kita mengamalkanberselawat sebanyak 11 kali setiap kaliselesai menunaikan solatfardu.

3) Jodoh ditentukan oleh Allah. Amalkanselawat 100 kali sehari,insya Allah akan dipermudahkan bertemujodoh sama ada lelaki @wanita.

4) Setiap penyakit ada penawarnya.Bacalah selawat 7 kali pada airdan minum. Insya Allah, perut yang sakitatau memulas akan sembuh.

5) Sesiapa yang amal membaca selawat 3kali setiap selepas solat 5 waktu akandihilangkan kebuntuan fikiran dalammenghadapi apa jua masalah.

6) Amalkan membaca selawat sebanyak 1000kali sehari, insya Allah akandikurniakan kebijaksanaan pemikiran. Disamping itu berusahalah untuk menerokaipelbagai ilmu.

7) Sesiapa yang mengamalkan berselawat11 kali setiap hari, dengan izin Allahdirinya akan lebih dihormati dandihargai oleh orang lain.

8) Menurut Sayyid Ahmad Dahlan, sesiapayang berselawat walau sekali pada malamJumaat, saat mautnya kelak akandipermudahkan Allah seperti yangdihadapi oleh para nabi.

9) Sesiapa yang berselawat 41 kalisehari, Insya Allah akandihindarkan daripada sifat tercelaseperti hasad dengki, dansebagainya dalam dirinya.

10) Sesiapa yang amalkan berselawat 1000kali pada malam Jumaat, Insya Allah akanberoleh kebahagiaan sama ada di duniamahupun di akhirat.

11) Amalkan selawat 11 kali tiap kaliselesai solat fardu keranaAllah akan mengindahkan akhlaknyamenjadi lebih disenangi dikalangan orang lain.

12) Berselawat 33 kali sehari dapatmenjernihkan hati, mudahmemahami akan sesuatu ilmu yangdiajarkan, di samping berolehketenangan fikiran.

13) Sesiapa yang berselawat tak kiralahbanyak mana hitungannyasetiap hari akan dapat keberkatan dalamapa jua dengan syarat iaberusaha mencari keredhaanNya.

14) Amalan berselawat sebanyak yangmungkin setiap hari menjamin keselamatanhidup dan pertolongan Allah, lebih-lebihlagi pada saat kita menghadapi kesukaranhidup.

15) Menurut Syibab Ahmad, sesiapaberselawat 3 kali setiap selesaisolat Subuh, Maghrib & Isyak, Allah akanmenghindarkannya daripada sebarang bencana.

16) Sesiapa yang amalkan berselawatsebanyak 1000 kali setiap hari, Allahakan memeliharanya daripada sebarangancaman musuh serta bahaya fitnah.

17) Amalan berselawat secara teratursetiap hari mampu membersihkan kekeruhanjiwa, dipermudahkan Allah akan segalaurusan dan mendapat keampunan daripadaNya.

18) Menurut As-Shawi, sesiapa yangmembaca selawat secara rutin, akanterpelihara hatinya daripada gangguanserta tipu daya syaitan yang melalaikan.

19) Membaca selawat 10 kali pada setiapwaktu pagi dan petang akan memperolehikeredhaan serta dijauhkan diri daripadamendapat kemurkaan Allah.

20) Sesiapa yang membaca selawatsebanyak 7 kali selama 7 Jumaatberturut2, ia bakal mendapat syafaat(pertolongan)daripada baginda SAW.

21) Menurut Al-Hafiz Dimyati, sesiapayang berhajat menemui Nabi SAW dalammimpinya maka amalkan membaca selawatsebanyak 70 kali sehari.

22) Ada riwayat yang menyatakan bahawaamalan berselawat 80 kali tiap selepassolat Asar pada hari Jumaat, InsyaAllahakan dihapuskan dosa2 kecil seseorang.

23) Sesiapa yang sering mengamalkanberselawat pada setiap hari,Allah akan bukakan pintu rahmat danrezeki yang tidak disangka-sangka baginya.

24) Jiwa yang resah gelisah dapatditenangkan dengan zikir,termasuklah berselawat sekerap yangmungkin kerana Allah itu Maha Luasrahmatnya.

25) Ulamak berpendapat, sesiapa yangmengamalkan selawat saban hari tak kiraberapa hitungannya, insya Allahdihindarkan daripada taun dan wabakpenyakit berbahaya yang lain.

26) Membaca selawat 1000 kali selepassolat hajat 2 rakaat mampumenghilangkan keresahan, rasa dukacitaserta dikabulkan Allah akanhajatnya.

27) Menurut para ulama, sesiapa yanginginkan saat kematiannya dalamkesudahan yang baik, maka berselawatlahsebanyak 10 kali setiap selesai solatMaghrib.

28) Para Ulamak berpendapat, Allah akansempurnakan hajat yang baik dengansentiasa berselawat 40 hingga 100 kalisetiap hari, diikuti dengan usaha yangberterusan.

29) Sabda Nabi SAW: Barangsiapa yangberselawat kepadaku sebanyak 100 kalipada hari Jumaat, maka ia akan datangpada hari kiamat dengan keadaanbercahaya - hari Abu Naim.

30) Sabda Nabii SAW: Barangsiapaberselawat kepadaku 10 kali pada waktupagi dan 10 kali pada waktu petang tiaphari, ia akan beroleh syaafaatku padahari kiamat - hari Thabrani

No comments: